ข่าวสาร

Amonrat Bunbanlu

ร้านไก่ย่าง 5 ดาว เปิดใหม่ สาขาศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์

เปิดแล้วจ้า ซุ้มร้านไก่ย่าง 5 ดาว บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนปฏิบัติการคณะแพทย์ มศว องครักษ์

หอมกรุ่น สะอาด สดใหม่ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น

Previous Article Auntie Anne's สาขาศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์
Next Article ซุ้มร้านกาแฟเปิดใหม่ GRAZIOSO Coffee ศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์
Print
47