ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 

  ธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
   
 

1.บริเวณโรงอาหาร 1 ด้านตรงข้ามสาธิตฝ่ายมัธยม
จำนวน 7 ล็อกร้านค้า

2.บริเวณโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว
มีจำนวน 2 ชั้น รวม 20 ล็อกร้านค้า

3.บริเวณโรงอาหารริมน้ำ
ใกล้กับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

       จะเปิดทำการในอนาคต อีก 4 ล็อก
       แต่ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้าง