ซุ้มร้านกาแฟเปิดใหม่ GRAZIOSO Coffee ศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์

Amonrat Bunbanlu 0 75


เปิดแล้ว จ้า ซุ้มร้านกาแฟเปิดใหม่ GRAZIOSO Coffee  ศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์  
บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน ปฏิบัติการคณะแพทย์ มศว องครักษ์ 

 

PCMC Food Center

Amonrat Bunbanlu 0 46


PCMC  Food Center  ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ศูนย์อาหาร PCMC เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 07.00-17.00 น. ณอาคารเรียนปฏิบัติการชั้น 1

RSS
123