พื้นที่บริเวณอาคาร 14 มศว ประสานมิตร  
   
 

พื้นที่บริเวณอาคาร 14 มีธุรกิจเช่าพื้นที่ 8 ราย ดังนี้

  1.โครงการห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ มศว ประสานมิตร
  2.ร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จำกัด
  3.ร้านรับบริการ ปริ๊น ถ่ายเอกสาร Mr.print
  4.ร้านรับถ่ายเอกสาร บริเวณด้านข้างสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา   5.ร้านจำหน่ายสินค้า เซเว่น อีเลฟเว่น
  6.ร้านรับบริการถ่ายภาพ มศว โฟโต้ เอ็กซ์เพรส
  7.ร้านซุ้มชานม tealicious
  8.ร้านซุ้มจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารสำเร็จรูปบริเวณด้านข้างสนามเทนนิส