ธุรกิจอื่นๆ ภายใน มศว ประสานมิตร

 

  ธุรกิจอื่นๆ ภายใน มศว ประสานมิตร  
   
 

1.ร้านอินทนิล คอฟฟี่ บริเวณด้านข้าง
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2.ธุรกิจบริเวณอาคารที่จอดรถใต้ดิน มี 6 ราย ดังนี้

    1.ร้านเสริมสวย
    2.ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

    3.ร้านดอกไม้
    4.ร้านจำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่
    5.ร้านถ่ายเอกสาร ปริ๊น รับทำตรายาง นามบัตร
    6.ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ศิลปะ
    7.ธุรกิจบริหารลานจอดรถใต้ดิน

3.เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ

4.สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ประสานมิตร