ซุ้มร้านกาแฟเปิดใหม่ GRAZIOSO Coffee ศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์

Amonrat Bunbanlu 0 8


เปิดแล้ว จ้า ซุ้มร้านกาแฟเปิดใหม่ GRAZIOSO Coffee  ศูนย์การแพทย์ฯ มศว องครักษ์  
บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน ปฏิบัติการคณะแพทย์ มศว องครักษ์ 

 

RSS
12